Извините, а вы меня случайно до добра не доведете?